top of page

Resurser och material

På den här sidan hittar du material som kan vara relevant för dig som antingen är ny i Sverige, eller för dig som jobbar, eller kommer i kontakt, med personer som är nya i Sverige. En del av materialet kommer från NAD- och TIA-samordningen som var en del av Partnerskap Skåne och har samlats här för att kunna spridas och användas även efter att Partnerskap Skåne upphörde vid årsskiftet 2023-2024.

Checklistor från NAD- och TIA-samordningen

NAD- och TIA-samordnarna skapade ett antal checklistor under 2023. Ladda ned de här bredvid.

Badsäkerhet

Information om badsäkerhet på svenska, engelska och arabiska.

Information om arbete under asyltiden eller massflyktsdirektiv

Här finns information både till dig som är asylsökande eller skyddssökande under massflyktsdirektivet, och till dig som är arbetsgivare.

Det finns också information om hur du går tillväga om du blir felbehandlad på arbetsplatsen.

Plats för alla

Plats för alla är ett material som har tagits fram av NAD- och TIA-samordningen inom Partnerskap Skåne. Materialet handlar om föreningslivet och folkbildning och riktar sig till personer som är nya i Sverige. Här finns även information om hur materialet kan användas, handledning, ordlistor mm.

Övrigt

Här finns övrigt material, som Vägar vidare som skapades av MILSA inom Partnerskap Skåne, metodmaterial om SRHR (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och en lista över insatser som kan vara relevanta för personer från Ukraina som befinner sig i Malmö.

bottom of page