top of page

Länkar och information

Hitta aktiviteter och evenemang:


Barn och ungdomar:


Språkcaféer, läxhjälp och mötesplatser: (uppdateras inte alltid)


Mötesplatser:


Låna material till aktivitet och stöd:


För bokningar eller frågor om föreningar och projektet, kontakta:
Mikael Johansson​
mikael@malmoideella.se
0729-99 83 77 ​
WhatApp: Mikael J Engagemang I MÖ

Broschyren ”Bli medlem”

Broschyren är framtagen av Malmö Ideella och består av information om hur man blir medlem i en förening på flera olika språk.

Framsida på Bli Medlem-broschyren
Första sidan i brsochyren

Verktyg, utbildningar, föreningsmässa och information...

Engagemang i Malmö erbjuder olika verktyg och samlad information om föreningslivet, som du hittar längre ned på sidan. Projektet erbjuder också föreläsningar och introduktionsträffar om föreningslivet, som går att boka. Ett par gånger om året arrangeras även föreningsmässa, för att nya Malmöbor ska få möjlighet att träffa olika föreningar.

Vill du boka Engagemang i Malmö eller vill du veta mer om vad vi erbjuder?

Skicka ett mejl till mikael@malmoideella.se

Två personer sitter vid ett bord på föreningsmässa

Bild från Föreningsmässa på Föreningscenter Nobel 21.

Föreningsordlista

Ladda ned våra ordlistor där vi har översatt vanliga ord från föreningslivet till flera olika språk. Ordlistorna ska underlätta både för den som är medlem, aktiv och volontär. Tryck på knappen med språket som du vill ladda ned.

Engagemang i Malmö är en verksamhet som har för avsikt att ge nya Malmöbor en större inblick i hur föreningslivet i Malmö och Sverige fungerar, samt att inspirera till att bli engagerad i föreningsaktiviteter. Ett större engagemang i föreningsaktiviteter ger individen möjlighet att utveckla sina kunskaper i det svenska språket, att skapa kontakter och kanske till och med få praktik eller jobb. Förhoppningen är också att ett engagemang i föreningslivet ska bidra till en god hälsa och även fungera som en väg in i staden och ett sätt att bryta isolering och segregation. I verksamheten anordnas exempelvis föreningsmässor för elever på SFI och studiebesök i föreningar för deltagare i Samhällsorienteringen.

micke2.jpg

Följ Mikael Johansson, projektledare, på Instagram genom att klicka på bilden.

Engagemang i Malmö startade som ett projekt och här finns mer info om det:

• Fritidsförvaltningen har fått §37a-medel av länsstyrelsen för att genomföra projektet.
• Projektet är förvaltningsövergripande i Malmö stad med representanter från fritidsförvaltningen, stadskontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i styrgruppen.
• Fritidsförvaltningen har skrivit avtal med Malmö Ideella och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO).
• Malmö Ideella är arbetsgivare för projektledaren och projektet har sin bas på Föreningscenter Nobel 21.
• NAD står för Nätverk-Aktivitet-Delaktighet och är en metod som underlättar för nyanlända att delta i olika typer av aktiviteter i idéburna verksamheter och på så sätt träffa andra människor som man delar intressen med.
• TIA står för Tidiga insatser för asylsökande. Syftet med tidiga insatser är att göra väntetiden som uppstår då asylansökan prövas mer meningsfull och samtidigt skapa bättre förutsättningar för människor att etablera sig i samhället och arbetslivet.

bottom of page