top of page

Länkar och information

Hitta aktiviteter och evenemang:


Barn och ungdomar:


Språkcaféer, läxhjälp och mötesplatser: (uppdateras inte alltid)


Mötesplatser:


Låna material till aktivitet och stöd:


För bokningar eller frågor om föreningar och projektet, kontakta:
Mikael Johansson​
mikael@malmoideella.se
0729-99 83 77 ​
WhatApp: Mikael J Engagemang I MÖ

Broschyren ”Bli medlem”

Broschyren är framtagen av Malmö Ideella och består av information om hur man blir medlem i en förening på flera olika språk.

Framsida på Bli Medlem-broschyren
Första sidan i brsochyren

Verktyg, utbildningar, föreningsmässa och information...

Engagemang i Malmö erbjuder olika verktyg och samlad information om föreningslivet, som du hittar längre ned på sidan. Projektet erbjuder också föreläsningar och introduktionsträffar om föreningslivet, som går att boka. Ett par gånger om året arrangeras även föreningsmässa, för att nya Malmöbor ska få möjlighet att träffa olika föreningar.

Vill du boka Engagemang i Malmö eller vill du veta mer om vad vi erbjuder?

Skicka ett mejl till mikael@malmoideella.se

Två personer sitter vid ett bord på föreningsmässa

Bild från Föreningsmässa på Föreningscenter Nobel 21.

Föreningsordlista

Ladda ned våra ordlistor där vi har översatt vanliga ord från föreningslivet till flera olika språk. Ordlistorna ska underlätta både för den som är medlem, aktiv och volontär. Tryck på knappen med språket som du vill ladda ned.

Engagemang i Malmö är en verksamhet som har för avsikt att ge nya Malmöbor en större inblick i hur föreningslivet i Malmö och Sverige fungerar, samt att inspirera till att bli engagerad i föreningsaktiviteter. Ett större engagemang i föreningsaktiviteter ger individen möjlighet att utveckla sina kunskaper i det svenska språket, att skapa kontakter och kanske till och med få praktik eller jobb. Förhoppningen är också att ett engagemang i föreningslivet ska bidra till en god hälsa och även fungera som en väg in i staden och ett sätt att bryta isolering och segregation. I verksamheten anordnas exempelvis föreningsmässor för elever på SFI och studiebesök i föreningar för deltagare i Samhällsorienteringen.

micke2.jpg

Följ Mikael Johansson, projektledare, på Instagram genom att klicka på bilden bredvid.

Engagemang i Malmö

 

Verksamheten startade som ett projekt, genom att Fritidsförvaltningen fick §37a-medel av länsstyrelsen. Projektet var förvaltningsövergripande i Malmö stad med representanter från fritidsförvaltningen, stadskontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i styrgruppen. Fritidsförvaltningen skrev avtal med Malmö Ideella och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO) och Malmö Ideella var arbetsgivare för projektledaren.

Projektet är numera avslutat men verksamheten fortgår till viss del inom ramen för Föreningslots Malmös arbete, som en del av Malmö Ideella.

bottom of page