top of page

NAD
Nätverk-Aktivitet-Delaktighet

Partnerskap Skånes logga

NAD är en metod av Partnerskap Skåne med syfte att matcha nyanlända flyktingar till aktiviteter inom föreningslivet.

Arbetsförmedlingens logga

NAD står för Nätverk-Aktivitet-Delaktighet och metoden har utvecklats i dialog med Arbetsförmedlingen, målgruppen nyanlända flyktingar och idéburna organisationer. NAD ska matcha nyanlända flyktingar till individuellt anpassade aktiviteter inom föreningsliv eller folkbildning. NAD-samordnare har dialog med lokala idéburna organisationer som erbjuder NAD-aktiviteter för nyanlända som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Dessutom erbjuds NAD-aktiviteter även till unga vuxna som ingår i Ung framtid. Det finns flera krav som aktiviteterna måste uppfylla - de ska stärka språkinlärning, främja hälsa och/eller sociala nätverk. Ett av delmålen i NAD är att samtliga nyanlända i Skåne ska få kvalitetssäkrad och individanpassad information kring föreningsliv och folkbildning.

 

 

 

 

Är du en förening som är intresserad av att börja en NAD-aktivitet?

Kontakta mig för mer information!

 

Är du SFI lärare som möter målgruppen och vill ha en extra insats för sina elever?

Kontakta mig så vi kan hitta någon aktivitet!

Läs mer om NAD på Partnerskap Skånes hemsida.

idrott bild.jpg
trafikskola bild.jpg

Exempel på tidigare NAD-aktiviteter:

  • Studieförbundet Bilda genomförde en studiecirkel i körkortsteori för unga vuxna som var i behov av extra stöd innan körkortsprovet. 

  • C.A.R.E. förening höll interaktiva föreläsningar om arbetsmarknad för utrikesfödda kvinnor. Föreläsningar hölls av andra utrikesfödda kvinnor som har själva varit i liknande situation. Dessutom erbjöd föreningen också ett mentorskapsprogram för sina deltagare. 

  • Förening Yoga för alla har i samarbete med Medborgarskolan erbjudit yoga för kvinnor med fokus på kvinnors hälsa. Aktiviteten erbjöd inte bara lätt yoga utan även interaktiva föreläsningar om kvinnors hälsa på lätt svenska.

care.jpg
Personer stretchar på yogamattor

Har du frågor om NAD?

Kontakta Sandra Qvarfordt

NAD-samordnare Malmö

Malmö Ideella

sandra@malmoideella.se

Behandling, RKC i Malmö.

Fotograf: Ola Torkelsson/ Röda korset

bottom of page