top of page

NAD
Nätverk-Aktivitet-Delaktighet

Partnerskap Skånes logga

Under åren 2015-2023 hade Malmö Ideella en samordnare som jobbade med NAD, som var en metod inom ramen för Partnerskap Skåne. Syftet var att matcha nyanlända flyktingar till aktiviteter inom föreningslivet.

Arbetsförmedlingens logga

Information om metoden: NAD står för Nätverk-Aktivitet-Delaktighet och metoden har utvecklats i dialog med Arbetsförmedlingen, målgruppen nyanlända flyktingar och idéburna organisationer. NAD ska matcha nyanlända flyktingar till individuellt anpassade aktiviteter inom föreningsliv eller folkbildning. NAD-samordnare har dialog med lokala idéburna organisationer som erbjuder NAD-aktiviteter för nyanlända som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Dessutom erbjuds NAD-aktiviteter även till unga vuxna som ingår i Ung framtid. Det finns flera krav som aktiviteterna måste uppfylla - de ska stärka språkinlärning, främja hälsa och/eller sociala nätverk. Ett av delmålen i NAD är att samtliga nyanlända i Skåne ska få kvalitetssäkrad och individanpassad information kring föreningsliv och folkbildning.

Klicka på bilden för att läsa en sammanställning av Malmö Ideellas

arbete med NAD eller på filmen för att se intervjuer med personer som arbetat

med NAD på olika sätt:

 

 

 

NAD Malmö 2015-2023.png
idrott bild.jpg
trafikskola bild.jpg
care.jpg
Personer stretchar på yogamattor

Har du frågor om NAD?

Kontakta Mikael Johansson

mikael@malmoideella.se

Behandling, RKC i Malmö.

Fotograf: Ola Torkelsson/ Röda korset

bottom of page