top of page

Ny broschyr på olika språk om att leva med funktionsvariation i Sverige

Det kan vara svårt för en person med funktionsvariation att finna vägen till vilka rättigheter du har. Därför har Myndigheten För Delaktighet, MFD, tagit fram broschyrer på olika språk som informerar om dina rättigheter.

En bild med text och en bild med personer vid en dator
Broschyren är framtagen i samarbete mellan ett par myndigheter och bl.a. den idéburna verksamheten Funktionsrätt Sverige. Tyvärr finns det dock ingen information om att det finns idéburna verksamheter/föreningar/organisationer som stöttar individer utifrån funktionsvariationen, samt att många av dessa även har anhörigstöd. Det nämns inte heller att det finns idéburna anti-diskrimmineringsbyråer som en individ kan vända sig till om en inte får sina rättigheter tillgodosedda. Kommer du i kontakt med personer som har en funktionsvariation och som pratar något av språken ovan, så är det bra om du sprider denna information.

Comments


bottom of page