top of page

Film på engelska om att Bli medlem i en förening

Malmö Ideella är igång med att spela in 3 nya filmer där texten i broschyren Bli medlem ska bli inläst på Engelska, Ukrainska och Romani Chib.

Först ut är den engelska filmen och det är Föreningslots Malmös volontär Lizzy Herrick som bidrar med sin röst. Vi tackar Lizzy jättemycket för denna insats och passar också på att ställa 2 frågor till henne kring engagemang.

Varför tycker du att det är viktigt att engagera sig i en förening?

"Det är viktigt att vara aktiv i en förening eller organisation eftersom det bidrar till positiva fördelar för både den personliga och professionella utvecklingen. Föreningar ger nätverks- och samarbetsmöjligheter med de som delar liknande intressen och mål. De tillåter också individer att bidra till sitt samhälle, antingen genom volontärarbete eller opinionsbildning, samt ger tillgång till resurser som är ovärderliga för personlig och professionell tillväxt."


Vad har föreningsengagemanget betytt för dig?

"För mig har aktivitet i en förening gett mig allt ovanstående; nätverks-möjligheter, professionell och personlig utveckling, samhällsengagemang och tillgång till resurser. Att vara i en förening har också gjort det möjligt för mig att ta del av olika lärande-processer, vilket innebär att jag har haft möjlighet att fortsätta lära mig nya saker. Som t.ex. att vidga mitt perspektiv och utbyta idéer. Sammantaget har det varit en positiv upplevelse för mig att vara med i en förening."

Bli medlem-broschyren har funnits i många år och har spridits till många nya Malmöbor, genom t.ex. info-träffar eller hos aktörer i offentlig sektor. Många föreningar har också använt broschyren som ett komplement till den egna informationen om att bli medlem.

Comments


bottom of page