top of page

HITTA GRATISAKTIVITETER I HÖST!

Image by Charley Litchfield

Föreningslots Malmö

Lotsar in nya Malmöbor i staden genom föreningslivet.

Föreningslots Malmö är en stödstruktur för personer som är nya i Malmö genom att ha migrerat. Stödstrukturen består av två delar - projektet Engagemang i Malmö samt NAD och TIA.

I samverkan mellan idéburen och offentlig sektor försöker stödstrukturens olika metoder hjälpa den enskilde individen att stärka det svenska språket, utöka kontakter och nätverk, samt stärka den mentala och fysiska hälsan. Dessutom ger den även den nya Malmöbon möjlighet att bli en del av samhället utifrån sina egna intressen, kompetenser och behov.

Föreningslotsens delar

Engagemang i Malmö

Engagemang i Malmö är ett projekt som drivs av MISO, Malmö Ideella och Malmö stad. Projektet jobbar med integration genom föreningslivet.

NAD - Nätverk-Aktivitet-Delaktighet

NAD är en metod som går ut på att matcha nyanlända flyktingar till individuellt anpassade aktiviteter i civilsamhället.

TIA - tidiga insatser för asylsökande

TIA handlar om att främja asylsökande personers etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

De senaste nyheterna från Föreningslots Malmö

Vill du prenumerera på våra nyheter och få dem direkt i mejlinkorgen?

Tack för att du prenumererar!

bottom of page