top of page

HITTA GRATISAKTIVITETER I HÖST!

Delaktighet

Image by Charley Litchfield

Föreningslots Malmö
Demokrati-Delaktighet- Engagemang

Lotsar in nya Malmöbor i staden genom föreningslivet.

Föreningslots Malmö är en stödstruktur för personer som är nya i Malmö genom att ha migrerat. Stödstrukturen består av två delar - verksamheten Föreningslots Malmö samt NAD och TIA.

I samverkan mellan idéburna och offentliga sektorer är stödstrukturens olika metoder en del i arbetet med en stad fri från segregation. Detta genom att hjälpa den enskilde individen att stärka det svenska språket, utöka kontakter och nätverk, samt stärka den mentala och fysiska hälsan. Dessutom ger den även den nya Malmöbon möjlighet att bli en del av samhället utifrån sina egna intressen, kompetenser och behov.

Föreningslotsens delar

Föreningslots Malmö

Föreningslots Malmö jobbar med inkludering genom föreningslivet, med hjälp av bl.a. dessa verktyg:
- information om en förenings funktion
och möjligheter i föreningar
- lotsning till aktiviteter
- studiebesök
- föreningsmässor

NAD - Nätverk-Aktivitet-Delaktighet

NAD är en metod som går ut på att matcha nyanlända flyktingar till individuellt anpassade aktiviteter i civilsamhället.

TIA - tidiga insatser för asylsökande

TIA handlar om att främja asylsökande personers etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

De senaste nyheterna från Föreningslots Malmö

Vill du prenumerera på våra nyheter och få dem direkt i mejlinkorgen?

Tack för att du prenumererar!

bottom of page