top of page

Samarbete med Kommunal i Samhällsorienteringen

Denna artikel är en uppföljning på nyheten "Malmö Ideella för in arbetsrätt i samhällsintroduktionen". Föreningslots Malmö hade förmånen att följa med 2 ombud, Suzana Ismaili och Alireza Rezai Nejad, tillhörande Kommunal Malmö - vård och omsorg på ett informationstillfälle hos en arabisktalande samhällsorienterings-grupp*.

Bild med personer som tittar på en bild på en tavla längst bort i rummet och 2 personer som står på varsin sida av rummet.
Från vänster: Samhälls- och Hälsokommunikatör Islam, Kommunals ombud Suzana och Alireza

Som vi de tidigare tillfällen så är även denna grupp intresserade och ställer mycket frågor. När Alireza och Suzana berättar om saker som rör utnyttjande av personal, så är det många som bekräftar egen eller andras upplevelse, kanske i sitt forna hemland eller i sitt nya hemland. Suzana och Alireza går igenom många viktiga saker gällande arbetsmarknaden. De trycker mycket på rätten att organisera sig och att kollektivavtalen är viktiga för att kunna skapa trygghet och förändring. Bland informationsmaterialen har de olika 2 kollektivavtal, 1 för offentligt anställda och 1 för privat anställda, där de offentligt anställdas kollektivavtal är mycket tjockare än det för privat anställda. Några lyckas knäcka svaret, "fler medlemmar", på frågan "Varför tror ni att offentligt anställdas avtal är tjockare?".

En bild med svart bakgrund med vit text på vänster sida och ett foto på människor på höger sida.
Yrken i Kommunals fackförbund.

De 2 ombuden gör också en resa genom historien och lyfter framför allt starten på det som idag är a-kassa: Innan arbetarna var organiserade, valde arbetsgivaren den person som erbjöd sig att arbeta till lägst lön under en dag. Detta pågick länge tills en dag när alla erbjöd sig att arbeta för samma lön som var skälig för det arbete som skulle utföras, vilket gjorde att arbetsgivaren var tvungen att välja alla för den lönen. Efter arbetet avsatte arbetarna en viss procent av det intjänade och skapade en kassa, ur vilken personer som inte fått jobb kunde få ersättning. Fackförbund/arbetarrörelsen är bara en av alla folkrörelser i Sverige som har skapat förändringar till det bättre för människor i Sverige. Några andra är: - Nykterhetsrörelsen - Kvinnorörelsen - HBTQI+-rörelsen Detta moment i samhällsorienteringen genomförs i samarbete med Malmö stad och Länstyrelsen Skånes Samhälls- och hälsokommunikatörer. *Syftet med dessa träffar är att de nya Malmöbor som får Samhällsorientering ska få en introduktion till hur ett fackförbund fungerar, vad en person som ska börja en anställning ska tänka på och vad en anställd har rätt till.

Comments


bottom of page