top of page

Rapport om projektet Engagemang i Malmö

Det första året med Engagemang i Malmö - stödstruktur för nya Malmöbor - som verksamhet rings snart ut. Men innan vi låter verksamheten rulla igång för 2023, så vill vi bjuda på en rapport om projektet Engagemang i Malmö som avslutades i augusti 2022. I den här filmen, som är 2 minuter och 15 sekunder lång, kan du se vad som har skett under projektets gång och vad det har inneburit för det fortsatta arbetet med verksamheten Engagemang i Malmö. Trots pandemin så har projektet ändå lyckats genomföra en hel del, framför allt efter att tillsammans med intressenter lyckats hitta nya lösningar för att nå ut till nya Malmöbor om Malmös fantastiska förenings-/organisations- och idéburna liv. Det som beskrivs djupare i filmen är bl.a. vilka verktyg som har använts och vilka aktörer som har stöttat och varit en del av projektet.

Blir du nyfiken på Engagemang i Malmö, så kan du kontakta: Mikael Johansson 0729-99 83 77 mikael@malmoideella.se Engagemang i Malmö tackar framför allt: - Länsstyrelsen Skåne, som möjliggjorde utvecklingsarbetet - föreningar/organisationer/idéburna verksamheter, som varit öppna för samarbeten - olika förvaltningar i Malmö stad, som skapat möjligheten att nå fler nya Malmöbor Engagemang i Malmö önskar alla en riktigt god jul och gott nytt år!

Comments


bottom of page