top of page

Film på somaliska om att Bli medlem i en förening


En bild på en broschyr med en bild, text i svart och vitt.
Bli medlem-broschyren

Film 3, i serien om 4 filmer på olika språk som grundar sig i broschyren Bli medlem, är på somaliska. Bli medlem-broschyren har funnits många år och har spridits till många nya Malmöbor, genom t.ex. infoträffar eller hos aktörer i offentlig sektor. Många föreningar har också använt broschyren som ett komplement till den egna informationen om att bli medlem.

För den somaliska rösten till filmen står Ibado Elmi och vi har passat på att ställa 2 frågor till henne.

Ibado är aktiv i den ideella föreningen Somaliska Ungdomar i Malmö.


Varför tycker du att det är viktigt att engagera sig i en förening?

- Föreningsliv är en del av samhället. Om man brinner för förändring, ogillar orättvisor och vill göra skillnad, då måste man vara aktiv och påverka samhället.

En bild på en kvinna som sitter framför en dator.
Ibado Elmi, Somaliska Ungdomar i Malmö

Vad har föreningsengagemanget betytt för dig? - Det betyder otroligt mycket för mig. - Jag gillar att vara en del av föreningslivet som arbetar för att göra samhället bättre. Samtidigt som jag lär mig väldigt mycket och bidrar med mina kunskaper och erfarenheter. - Man möter dessutom många människor och får vänner för livet.

Engagemang i Malmö tackar Ibado för svaren på frågorna och för att hon ställde upp med sin röst till Bli medlem-filmen. Bli medlem-broschyren på somaliska:


Filmerna har tagits fram i samarbete mellan Engagemang i Malmö och Malmö Mediakanal som har gjort filmerna och arbetet är finansierat av Länsstyrelsen Skåne.留言


bottom of page