top of page

Film på persiska om att Bli medlem i en förening


En bild på en broschyr i grönt, med en bild, svart och vitt text.
Bli medlem-broschyren

Engagemang i Malmö har tillsammans med Malmö Mediakanal skapat 4 filmer som grundar sig i en broschyr som beskriver hur det är att bli medlem och vara med i en förening på olika språk. Broschyren heter Bli medlem och har funnits många år och har spridits till många nya Malmöbor, genom t.ex. infoträffar eller hos aktörer i offentlig sektor. Många föreningar har också använt broschyren som ett komplement till den egna informationen om att bli medlem.

I samband med att vi nu släpper dessa filmer har vi passat på att ställa 2 frågor till Soudabeh Kazemian som har läst in texten till den persiska filmen.

Soudabeh är aktiv i föreningarna Ideella Föreningen för Rättvisa och Kvinnorättsförbundet i Malmö.

En bild på en kvinna som ler med natur i bakgrunden.
Soudabeh Kazemian, Ideella föreningen för Rättvisa och Kvinnorättsförbundet Malmö


Varför tycker du att det är viktigt att engagera sig i en förening? - Jag har varit föreningsmänniska sedan jag kom till Sverige för elva år sedan. Jag tycker att om man får ansvar och blir betrodd, så växer man in i rollen och fattar att det är att göra saker tillsammans - Var och en med sin erfarenhet och nya ideer osv., men inom en gemensam ram som ger struktur.

Vad har föreningsengagemanget betytt för dig? Föreningslivet är viktigt för den enskilda personen men också för samhället och för demokratin, därför valde jag det. Engagemang i Malmö tackar Soudabeh för svaren på frågorna och för att hon ställde upp med sin röst till Bli medlem-filmen. Bli medlem-broschyren på persiska:De 4 filmerna är finansierade av Länsstyrelsen Skåne.Comments


bottom of page