top of page

EAPN i Skåne inbjuder till ett dialogmöte

Dialogmöte inom ramen för EAPN i Skåne (European Anti Poverty Network), med panel av politiker från olika partier, där tanken är att människor själva ska beredas möjlighet att föra en dialog i frågor som de har erfarenhet av. De förbereder motioner, som tar upp:

-problembeskrivning

-orsaker

-effekter

-lösnings/förbättringsförslag


-egen erfarenhet Vill du skriva en motion kan du skriva ut detta dokument:

Mall för egna personliga motioner EAPN
.pdf
Ladda ner PDF • 61KB

När: 6:e december Tid: kl. 13-17 (1 timmes inledande mingel från kl. 13)

Var: Sankt Johannes församlingslokaler, Kapellgatan 6 (vid Triangeln)


För information kontakta Johannes eller Jeanette:

Johannes Jörgensen

E-post: Johannes.jorgensen@svenskakyrkan.se

Tel: 046-15 55 41 För anmälan kontakta: Jeanette Andersson

E-post: Moderatortv6@gmail.com

Tel: 0705-66 16 36

Comentarios


bottom of page