top of page

Film på arabiska om att Bli medlem i en förening


Den avslutande filmen, i serien om 4 filmer på olika språk som grundar sig i broschyren Bli medlem, är på arabiska. Bli medlem-broschyren har funnits många år och har spridits till många nya Malmöbor, genom t.ex. infoträffar eller hos aktörer i offentlig sektor. Många föreningar har också använt broschyren som ett komplement till den egna informationen om att bli medlem.

För den arabiska rösten till filmen står Banan Khatab.

Banan Khatab har bl.a. varit aktiv i verksamheten RådRum.


Varför tycker du att det är viktigt att engagera sig i en förening?

- Som en ny flykting till Sverige var det super givande att engagera mig i en förening.

Det var den snabbaste väg att komma in i samhället där fick jag chans att praktisera språket och att lära mig ny sak varje tillfälle var jag med de andra som har samma mitt intresse.

Att dela med andra vad jag har och lära mig av deras erfarenheter gjorde mig entusiastisk och sugen att veta mer samtidigt kände jag mig att jag är inte ensam i det här nya landet.


Efter min frivillig engagemang med RådRum kunde jag bestämma vilken område vill jag jobba med. Innan var det svårt för mig att bestämma eftersom Sverige har ett annat system än det som vi har i mitt land.


Vad har föreningsengagemanget betytt för dig?

- Det betyder mycket för mig. Mitt nätverk som jag har nu börjat där på en förening. Och byggde upp med tiden.

Jag känner förfarande att mina vänner som jag har träffat dem under min engagemang som volontär står bredvid mig och att de tillgängliga att hjälpa mig vid behov precis som jag.

Det betyder även för mig att jag kan i samarbete med andra påverka och göra skillnad i samhället bort från byråkratin.

Engagemang i Malmö tackar Banan för svaren på frågorna och för att hon ställde upp med sin röst till Bli medlem-filmen.

Comments


bottom of page