top of page

Studiebesök med nya Malmöbor som får Samhällsorientering

Människor som kommer nya till Malmö av olika skäl får gå en kurs i Samhällsorientering på sitt modersmål. Syftet med kursen är att deltagaren får kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Ämnen som diskuteras är bl.a: - arbete och utbildning - bostad - hälsa och sjukvård - barn och familj Ett annat viktigt ämne som hanteras är Fritid och självklart föreningslivet som utgör en stor viktig del av det svenska samhället. Det är så viktigt att Malmö stad vill ha ett större samarbete kring detta med idéburen sektor i Malmö.

Via verksamheten Föreningslots Malmö får deltagarna i Samhällsorienteringens olika grupper en introduktion till hur föreningar fungerar och varför det kan vara bra att vara med i en förening, samt vad det finns för aktiviteter. Dessutom får deltagarna i de olika grupperna också träffa olika föreningar vid ett studiebesök, antingen utifrån förslag på sorts föreningar från dem själva eller vad som kan vara intressant för gruppen. Ett sådant studiebesök genomfördes senast den 9:e maj på Föreningscenter Nobel 21. Den 9:e maj fick deltagarna i en dari/persisk-talande grupp träffa många föreningar: Bring Hope Genom deras arbete, ger de stöd till sårbara samhällen över hela världen och letar hela tiden efter fler möjligheter att fortsätta göra det.

Bild på en logotyp

Al presenterade verksamheten för deltagarna och berättade att de bl.a. genomför projekt i olika delar av världen, men också i Sverige. Flera av deltagarna kommer från Afghanistan, där inte Bring Hope är verksamma. En av deltagarna sa att hon gärna är en brygga till att starta en verksamhet i framtiden. Hidde Iyo Dhaqan

En kulturell och ideell organisation som bland annat arbetar för att underlätta integrationen av den somaliska gruppen med det svenska samhället, men alla som är intresserade är välkomna.

Bild på ett bokomslag med en bild på en kvinnas huvud bakifrån, med en text i vit "Egna röster, Egna bilder"
Ett av föreningens projekt

Föreningen representerades av Warsame som var med och grundade föreningen i Malmö. Han berättade om olika projekt de har gjort genom åren, bl.a. för unga tjejer med somalisk bakgrund. Vidare fick deltagarna information om de aktiviteter de har idag, där bl.a. läxhjälp är en aktivitet som skapade intresse. Kvinnorättsförbundet och Ideella Föreningen för Rättvisa Föreningen har regelbundna träffar för kvinnor, stöd & kulturella aktiviteter för kvinnor. Kvinnorättsförbundet Malmö arbetar särskilt mot: - mäns våld mot kvinnor och barn - rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld. - hedersvåld. - könsstympning. - den växande rasismen i samhället.

Bild på en kvinna som talar inför människor som sitter på stolar och lyssnar i en halvcirkel
Soodi från Kvinnorättsförbundet

Soodi presenterade hur Kvinnorättsförbundet i nuläget arbetar med att uppmärksamma de kränkningar på kvinnor i Iran som pågår just nu. Dessutom berättade hon om de övriga stöd som de ger kvinnor här i Sverige. Detta var en fråga som skapade stor diskussion, eftersom deltagarna från Afghanistan kunde känna igen sig i det som händer i Iran.


Ideella Föreningen för Rättvisa har i många år arbetat med att stötta människor som är nya i Sverige, samt genomföra olika aktiviteter. Soodi beskrev även Ideella Föreningen för Rättvisas arbete vilket handlar också mycket om påverkansarbete, men även andra aktiviteter som: fotboll, läger mm.

Folkbildningscentrum genomför folkbildning genom att bedriva studiecirklar, kurser, seminarier, föreläsningar, samt verksamheter som främjar kultur och konst.

Här presenterade Masoud Folkbildningcentrum deras olika aktiviteter just nu som görs i samarbete med NBV och självklart blev det stort intresse för de olika språkträningar som genomförs.

Bild på en man som talar till människor som sitter i stolar i en halvcirkel
Masoud från FCM och NBV

Studiebesöket avslutades med att deltagarna fick möjlighet att plocka information om aktiviteter i andra föreningar i Föreningscentret eller aktiviteter i föreningar runtom i Malmö.

Föreningslots Malmö finansieras av Malmö Ideella och samarbetet med Samhällsorienteringen genomförs med Malmö stad och Länsstyrelsen Skånes Samhälls- och Hälsokommunikatörer.

Comments


bottom of page